Ook in de wereld van erfgoed en toerisme wordt steeds duidelijker welke rollen het verleden (nog altijd) speelt en krijgt men inzicht in de kracht ervan bij het bereiken van publieksgroepen. Optimale afstemming tussen beide is echter geen eenvoudige zaak. Livingpast.nu heeft de ervaring & de kennis om historie op hedendaagse en originele wijze tot leven te brengen. Met behulp van de nieuwste communicatiemiddelen. De meest interessante projecten en ontwikkelingen zijn terug te vinden op deze website. Meer weten? Even bellen met 06-146 27 834.

Home / Bedrijfsleven

Bedrijfsleven

IMG_6020

De eigen geschiedenis als marketing instrument
Staat u dagelijks stil bij het verleden? Waarschijnlijk niet. De meeste ondernemers richten hun blik eerder op vandaag of morgen, want aan gisteren is immers weinig meer te verdienen. Wie echter goed kijkt, ziet dat het verleden ook in het bedrijfsleven steeds weer opduikt. We zien het terug in archieven, gebruiken het veelvuldig in reclames, we praten er over. En elke tien, twintig of vijftig jaar staan we er bewust bij stil. Jubilea zijn bij uitstek momenten om het verleden tot leven te wekken.

Ook vandaag!
Maar waarom zou u wachten? Het verleden heeft het bedrijfsleven elke dag iets te bieden. Tenminste als we de kracht ervan goed weten te benutten. Want ondernemers die zicht hebben op hun eigen geschiedenis, staan sterker in de samenleving.

Commercieel interessant
Wie zijn eigen verleden in beeld heeft, krijgt inzicht in drijfveren, motivaties en passies. Die eigenheid onderscheidt u van ieder ander en staat aan de basis van de sterkste verbindingen met nieuwe of bestaande relaties. Zo ontketent het verleden een ongekende kracht in het heden. Zeker wanneer deze kracht ook nog eens aansluiting vindt bij de bredere maatschappelijke beleving van het verleden. Dan ontstaat optimale synergie. Deze is ook commercieel interessant. Voorwaarde is echter wel dat deze kennis geactiveerd wordt.

Historische troeven
Dat kan door met een zakelijke bril naar het verleden van uw onderneming te kijken. Door in de bedrijfsarchieven te duiken, te praten met (oud-) werknemers of door te kijken naar eerdere reclame-uitingen komt de levende geschiedenis van uw onderneming in beeld. U zult zien dat een uitgekiend gebruik van het verleden de banden met uw klantengroepen verstevigt. Livingpast.nu helpt u graag bij het in stelling brengen van uw historische troeven.